Cuộc Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Hàng đầu Bit Best tại Dubai đã kết thúc thành công.DUBAI, UAE - Media OutReach - Ngày 28 tháng 8 năm 2023 - Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Hàng đầu Bit Best 2023, một sự kiện do Bit Best tổ chức, đã khép lại vào ngày 24 tháng 8 tại Dubai. Dưới chủ đề "Web3 và Tài chính Phi tập trung (DeFi)", Hội nghị đã đào sâu vào những chi tiết tinh vi của sự đổi mới Web3.0, thúc đẩy việc khám phá toàn diện về lý thuyết lẫn thực hành. Sự kiện này đã trưng dẫn sự dẫn đầu của Bit Best trong lĩnh vực đổi mới tài chính toàn cầu và vai trò của mình như một ngọn đuốc dẫn đường trong lĩnh vực tài chính Web3.

Caption

Hội nghị đã thu hút gần trăm những tiên phong của kỷ nguyên Web3, các chuyên gia, học giả và lãnh đạo hàng đầu để thảo luận về cơ hội trong làn sóng mới của xu hướng Web3.

Bernard Ridder, CEO của Bit Best, đã phát biểu tại Hội nghị: "BTC bắt đầu với tiền điện tử, ETH mở rộng với hợp đồng thông minh, và Bit Best đã gỡ bỏ giới hạn tài chính, đẩy blockchain lên một tiềm năng không giới hạn."

Uniswap đã dẫn đầu làn sóng đầu tiên của thế giới DeFi. Tuy nhiên, khoảnh khắc "Uniswap" cho sản phẩm phái sinh trên chuỗi chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, khoảnh khắc biến đổi đã chính thức đến.

Bà Ulviyya Ahmadova, COO của Bit Best, đã chia sẻ lý do tại sao Bit Best có thể đạt được thành công:

"Chủ quyền Bất biến:
Dữ liệu của Bit Best dựa trên một giao thức phi tập trung; không có thực thể nào có thể chỉnh sửa nó mà không có sự ủy quyền.

Hoàn toàn Phi tập trung:
Bit Best hoàn toàn phi tập trung, nắm bắt một phạm vi rộng lớn các chiến lược lượng tử dựa trên một giỏ của bằng chứng thanh khoản chỉ số.

Tính minh bạch:
Sự mở lời của blockchain đảm bảo mọi nguồn dữ liệu và hoạt động trong Bit Best đều duy trì tính minh bạch cao.

Kiểm soát Việc Thực thi Mã Phi tập trung:
Bằng việc triển khai một cơ chế đa chữ ký, bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng thông minh đều phải được kiểm toán bởi Bit Best.

Sự kết hợp hoàn hảo của bốn yếu tố này khiến Bit Best trở thành một sản phẩm của kỷ nguyên blockchain mới. Bit Best hướng đến việc tái hình thành bản đồ của thế giới DeFi, tuyên bố khoảnh khắc "Uniswap" cho sản phẩm phái sinh trên chuỗi."

Ba Kinh tế Token Chính của Bit Best:
1. PDE
2. ESPDE
3. Quỹ Chỉ sốHashtag: #BitBest

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Về Bit Best
Về Bit Best
Bit Best đã giới thiệu khái niệm "Hồ trộn Tài sản Phi tập trung" để thúc đẩy đáng kể một mô hình mới cho việc phân bổ tài sản của người dùng. Bit Best tận dụng các token và mô hình thuật toán để xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung toàn diện, bao gồm ứng dụng gốc và bao phủ toàn bộ ma trận sản phẩm từ giao dịch đến tài chính. Với công nghệ phi tập trung đáng tin cậy, Bit Best đang đặt ra mục tiêu thành lập một sàn giao dịch phái sinh hoàn toàn minh bạch. Khi Bit Best tiếp tục phát triển, một mô hình kinh doanh mới sẽ xuất hiện - một hệ sinh thái tài chính phi tập trung dựa trên chuỗi công cộng của Bit Best.
SOURCE:

Bit Best

CATEGORY:

CryptoCurrencies

PUBLISHED ON:

28 Aug 2023

Past Press Releases

MORE
#CryptoCurrencies #Event

29 November 2023

BITBEST Global Summit Tour Vietnam will be launched soon

Talk to Media OutReach Newswire today

CONTACT US NOW