ทุนการศึกษา IELTS โดยบริติช เคานซิล สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประจำปี 2565 เปิดให้นักเรียนจากประเทศไทยสมัครขอรับทุนการศึกษา เพื่อสานฝันในการเรียนต่อและต่อยอดสู่ความสำเร็จทุนการศึกษา IELTS โดยบริติช เคานซิล มูลค่ารวมกว่า 3,240,000 บาท จะช่วยสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก และช่วยสานฝันให้พวกเขาได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

กรุงเทพ - Media OutReach - 4 พฤษภาคม 2565 - บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีความยินดีที่จะประกาศว่า ทุนการศึกษา IELTS โดยบริติช เคานซิล สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS จะต้องเป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ โดยใช้คะแนนสอบ IELTS ในการยื่นสมัคร และจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2565/66 ซึ่งทุน Local Prize สำหรับประเทศไทย มูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท จะมอบให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นจำนวน 3 คนทุนการศึกษา IELTS โดยบริติช เคานซิล สนับสนุนให้ผู้สมัครได้สานฝันในการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่ต้องการ โดยในการสมัครขอรับทุนนั้น ผู้สมัครจะต้อง a) มีคะแนนสอบ IELTS อย่างน้อยที่ระดับ 6 ในทั้ง 4 ทักษะจากการเข้าสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และ b) มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ในปีการศึกษา 2565/66 ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ใช้ผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะมอบทุนการศึกษา IELTS ให้แก่ผู้สมัครที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศตนเพื่อสังคม โดยใช้ความรู้และทักษะที่จะได้รับจากการไปศึกษาต่อ

ผู้ที่ได้รับทุนจะถูกเชิญให้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์จากชีวิตจริงของพวกเขาบนแพลตฟอร์มของ IELTS เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในวัยเดียวกันได้เจริญรอยตามในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ รวมไปถึงอนาคตที่ดีกว่า

"ทุนการศึกษา IELTS สำหรับภูมิภาคตะวันออก สนับสนุนนักเรียนจากพื้นเพที่หลากหลาย ซึ่งมองหาโอกาสที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาผ่านการศึกษาต่อ" คุณ Steve Adams ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยังกล่าวอีกว่า "ในฐานะที่บริติช เคานซิล เป็นองค์กรที่มอบโอกาสในการเปลี่ยนชีวิต ผ่านการสอบซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ในการสานฝันด้านการศึกษา เพิ่มความเข้าใจในโลก และกลับไปพัฒนาประเทศบ้านเกิดพร้อมองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น และมุมมองที่สดใหม่"

นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบทุนการศึกษา IELTS ในปี 2554 มีนักเรียนมากกว่า 330 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสิงค์โปร์ ในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การสื่อสารสาธารณะ สื่อ และการแสดง เป็นต้น

คุณ Rachel Sung ผู้ได้รับทุน Local Frist Prize ประจำปี 2564 ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา Multi-Disciplinary Gender Studies ที่ University of Cambridge ในสหราชอาณาจักร กล่าวว่า "สิ่งที่ทำให้ทุนการศึกษา IELTS แตกต่างจากทุนอื่นๆ คือ การที่ทุนการศึกษา IELTS ถูกออกแบบมาให้สนับสนุนผู้สมัครจากพื้นเพและสาขาวิชาที่หลากหลาย ในขณะที่ทุนการศึกษาจากหลายๆ แห่ง มีการกำหนดสาขาวิชาที่ต้องการ โดยทุนการศึกษา IELTS ให้ความสนใจกับปูมหลังของผู้สมัคร รวมถึงการการอุทิศตนของแต่ละคน ซึ่งฉันเชื่อว่า ทุนการศึกษา IELTS เป็นทุนการศึกษาที่ตรงกับความความเชื่อของฉันในเรื่องความหลากหลายและความแตกต่าง ในการเตรียมตัวเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS ฉันได้ย้อนกลับไปมองอดีตของตัวเอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อความฝันของฉัน ในขณะที่การได้รับทุนนี้ ได้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างอนาคตของฉัน"

ทุนการศึกษา IELTS โดยบริติช เคานซิล ประจำปี 2565 จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น. โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนในเดือนสิงหาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ieltsasia.org/ieltsprize

หมายเหตุ:
โครงสร้างทุนการศึกษา
ทุน Local Prizes (สำหรับประเทศไทย)
รางวัลที่ 1

จำนวน 1 รางวัล
THB 225,000 บาท
รางวัลที่ 2

จำนวน 1 รางวัล
THB 90,000 บาท
รางวัลที่ 3

จำนวน 1 รางวัล
THB 45,000 บาท
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
เกี่ยวกับบริติช เคานซิล
เกี่ยวกับบริติช เคานซิล
บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชาอาณาจักร เราสร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจ และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ผ่านงานศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา และภาษาอังกฤษ ในปีที่ผ่านมา เราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 67 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 745 ล้านคน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรร้อยละสิบห้าจากเงินทุนทั้งหมด

เกี่ยวกับการสอบ IELTS (International English Language Testing System)
IELTS เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการย้ายถิ่นฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และมีจำนวนการสอบนับล้านครั้งในปีที่ผ่านมา โดย IELTS ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากองค์กรต่างๆ มากกว่า 11,000 แห่ง ในฐานะการสอบที่ทั้งน่าเชื่อถือ เป็นเหตุเป็นผล และไว้ใจได้ ในการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง ทั้งในด้านการศึกษา การต่อ การย้ายถิ่นฐาน และการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ โดยมีบริติช เคานซิล IDP:IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วมกัน

ผู้สอบ IELTS จะถูกทดสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน และพูด ซึ่งมีการให้คะแนนในทุกทักษะเป็นระดับจาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 9 (สูงสุด)

SOURCE:

British Council

CATEGORY:

Business

 
PUBLISHED ON:

04 May 2022

Past Press Releases

MORE
#Education #Event & Exhibition

09 December 2022

British Council hosts New Directions East Asia Conference in Indonesia

Talk to Media OutReach Newswire today

CONTACT US NOW