Michael Page ประเทศไทย เผย การจ้างงานในตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสก่อนหน้ากรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย - Media OutReach - 26 ตุลาคม 2564 - Michael Page ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรระดับโลก พบว่า ตัวเลขการจ้างงานโดยรวมในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้น 2% ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 เนื่องจากการจ้างงานกลับสู่ภาวะสมดุลหลังจากที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีKristoffer Paludan ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของ Michael Page ประเทศไทย

 

จากความต้องการการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง บุคลากรชาวไทยที่มีการผสมผสานกันระหว่างความสามารถด้านเทคนิคและพฤติกรรมจะยังคงเป็นที่ต้องการและมีอำนาจการต่อรองเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า นอกจากนี้ การแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถก็กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และบริษัทต่าง ๆ ก็เริ่มหันมาพิจารณาตัวผู้สมัครเป็นลำดับแรก และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้สมัครโดยรวมมากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาแบรนด์ กระบวนการ และความสามารถโดยรวมในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ

 

จำนวนงานในภาคส่วนเทคโนโลยีของไทยในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดย Kristoffer Paludan ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของ Michael Page ประเทศไทย ให้ข้อสังเกตว่า "ส่วนหนึ่งมาจากชุมชนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่กำลังเฟื่องฟู ซึ่งกำลังดำเนินการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจร่วมลงทุน ความต้องการนี้จะส่งผลดีต่อผู้สมัครที่มีทักษะด้านข้อมูลอ้างอิง การบริหารจัดการโครงการและโปรแกรม ตลอดจนการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

การจ้างงานในแวดวงวิศวกรรมและซัพพลายเชนของไทยเพิ่มขึ้น 9% ในไตรมาสที่ 3 ในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ตามคำกล่าวของ Kristoffer Paludan แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงผลักดันจากการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ การผลิตสารเคมี รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

 

Kristoffer Paludan ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า "เราได้เห็นผู้เล่นใหม่จำนวนมากเข้าสู่ตลาดไทยในภาคส่วนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการขยายตัวของตลาดในประเทศ นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงยังเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดส่งออก ส่งผลให้มีตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซัพพลายเชน วิศวกรรม และการผลิต"

 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพยังได้รับการจัดสรรให้เติบโตต่อไปในตลาดการจ้างงานของประเทศไทยอีกด้วย ประเทศไทยเป็นตลาดการดูแลสุขภาพที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในภูมิภาค จึงมึความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถในทุกแขนง เมื่อความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น การแข่งขันเพื่อดึงบุคลากรที่มีความสามารถก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

 

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Michael Page Thailand

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
SOURCE:

Michael Page Thailand

CATEGORY:

Business

READ IN:

English

PUBLISHED ON:

26 Oct 2021

Past Press Releases

MORE

Talk to Media OutReach today

CONTACT US NOW