Zoho ได้รวมกระบวนการทางการตลาดเข้ากับแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้า และเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยการรวมความสามารถทางด้านการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน สามารถช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและทำให้ทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการตลาด สามารถมองเห็นการทำงานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการปรับปรุงแผนงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับแคมเปญ การรายงาน และประสบการณ์ของลูกค้า

ประเทศไทย - Media OutReach - 6 มิถุนายน 2565 - Zoho Corporation บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกได้แถลงข่าวเปิดตัว Zoho Marketing Plus แพลตฟอร์มใหม่แบบครบวงจรที่ได้รวบรวมกิจกรรมทางด้านการตลาดมาไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การดำเนินการ การจัดการ และการวัดผลแคมเปญต่าง ๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการตลาดทุกคนในองค์กรสามารถมองเห็นข้อมูลที่สำคัญพร้อมกันทั้งหมดได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มการตลาดรูปแบบใหม่ นี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกลยุทธ์วิธีการทำการตลาดออนไลน์ โดยช่วยให้ผู้นำด้านการตลาดสามารถทำความเข้าใจถึงความชอบและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีเยี่ยมและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยทั้งหมดนี้จะทำให้ลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์และทำให้ลูกค้ามีความสุขในยุคดิจิทัล ผู้บริหารฝ่ายการตลาด หรือ CMO ต้องการให้ทีมได้ใช้ประโยชน์จากโซลูชัทางเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งตัวธุรกิจและกลุ่มลูกค้า ดังนั้นจากรายงานของ Mordor Intelligence ในปี 2565 ตลาดซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านการตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้คาดว่าในช่วงปี 2565-2570 จะมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 17.8% นอกจากนั้น เทคโนโลยีประเภทการทำงานแบบอัตโนมัติและระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ได้มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม Marketing Plus จะเข้ามาช่วยสร้างการมีส่วนร่วม (engagement) เพื่อช่วยให้ทีมการตลาดเข้าใจลูกค้าและใช้ประโยขน์จากข้อมูลในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลลัพธ์ การเติบโต และรายได้ให้ดีมากยิ่งขึ้น

คุณ Gibu Mathew ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานบริษัท Zoho APAC ได้กล่าวว่า "ความซับซ้อนของข้อมูลและการทำการตลาดให้เข้ากับแต่ละบุคคลในวงกว้างส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อนักการตลาดและ CMO ในการนำเสนอแคมเปญที่มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้มากขึ้น นอกจากนี้การจัดการแคมเปญ ช่องทาง (Channel) โปรไฟล์ลูกค้า ข้อมูล และ ROI ที่หลากหลายกำลังกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นแพลตฟอร์ม Zoho Marketing Plus จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเป็นทีมได้ในระดับสูงสุด นักการตลาดสามารถนำเสนอแคมเปญสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าที่เป็นประโยชน์ เพราะแพลตฟอร์มได้ขจัดความซ้ำซ้อนและความสับสนที่เกิดจากการใช้โซลูชันแบบแยกส่วน (Siloed solution) หลายชนิดออกไป"

แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้ทีมการตลาดสร้างประสบการณ์ของลูกค้าปลายทางได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงปรับเส้นทาง (Journey) ให้เหมาะสมกับตัวลูกค้ามากกว่าเดิมด้วยวิธีการต่าง ดังนี้

เพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกันในแต่ละแคมเปญ: ทีมการตลาดสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันในหลากหลายโปรเจกต์พร้อมกันไปได้ง่าย ๆ ทั้งยังสามารถสร้าง จัดการ ดำเนินการ และตรวจสอบทุก ๆ กิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายแห่งได้ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานและสินทรัพย์ของแบรนด์ แพลตฟอร์มนี้มีชุดโปรแกรมสำหรับงานออกแบบที่ทรงประสิทธิภาพ ทีมงานจึงสามารถพัฒนาและต่อยอดสินทรัพย์ทางการตลาดด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น โดยแพลตฟอร์มยังมีระบบ Version Control หรือการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ ๆ หนึ่ง ทำให้แชร์ข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างคล่องตัว

การจัดการโปรเจกต์การตลาดที่กระชับคล่องตัว: ลืมโซลูชันแบบแยกส่วนไปได้เลย ถ้าใช้ Zoho Brand Studio ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำงานที่สร้างและจัดการแคมเปญการตลาดได้ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์จากแพลตฟอร์มได้แบบครบจบในที่เดียว และคอยดูแลกลยุทธ์ทางการตลาดและตรวจสอบความคืบหน้าได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Zoho Workdrive ช่วยให้นักการตลาดดิจิทัลบริหารจัดการเอกสารและสินทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นคลังเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ทั้งหมด เป็นต้น

การสร้างสินทรัพย์ของแบรนด์และคลังเก็บเอกสารดิจิทัลแบบรวมศูนย์: สามารถเก็บเอกสาร การนำเสนอ ชีท วิดีโอ และไฟล์อื่น ๆ ไว้ในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นจึงทำให้การค้นหา การใช้ซ้ำ หรือการแชร์สินทรัพย์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ความสามารถในการค้นหาด้วยแมชชีนเลิร์นนิงช่วยให้ทีมทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น พร้อมทั้งระบุตำแหน่งไฟล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ความสามารถของระบบอัตโนมัติทางการตลาดอันทรงพลัง: ระบบจะแสดงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ AI ซึ่งจะระบุถึงวิธีการที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงประมวลผลข้อมูลเชิงลึกสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปให้แก่นักการตลาดด้วย แพลตฟอร์มยังติดตามข้อมูลการมีส่วนร่วมและการตอบสนองของลูกค้า โดยทีมการตลาดจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาเส้นทางของลูกค้า (customer journey) อยู่เรื่อย ๆ เมื่อนักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างถ่องแท้และละเอียดลออจะยิ่งช่วยให้ทำงานร่วมกับลูกค้าได้ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งจะมอบประสบการณ์ได้ตรงตามความต้องการและความจำเป็นเฉพาะอย่างของลูกค้าได้

การมีส่วนร่วมแบบ Omni Channel: ลูกค้ามักเปลี่ยนช่องทาง (channel) และอุปกรณ์ต่าง ๆ สลับไปสลับมาอยู่เป็นประจำ และบ่อยครั้งที่ทีมการตลาดอาจปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้ Zoho สามารถช่วยให้ทีมการตลาดเข้าถึงและจัดการช่องทางทั้งหมดได้ โดยสนับสนุนให้มีการเชื่อมต่อกับลูกค้าและการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังไซโลของเครื่องมือทางการตลาดแบบดั้งเดิมอีกด้วย และไม่ว่าจะเป็นแคมเปญอีเมล โซเชียลมีเดีย แบบสำรวจลูกค้า การสัมมนาออนไลน์ กิจกรรม และอื่น ๆ ก็สามารถสร้างและจัดการได้จากอินเทอร์เฟซภายใน Zoho Marketing Plus ได้ในที่เดียว

สนับสนุนการทำงานแบบผสานรวม: Zoho Marketing Plus รองรับการทำงานร่วมกับโซลูชันของบุคคลที่สามได้อย่างดีเยี่ยมในกรณีที่จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกจาก Zoho CRM เข้ากับระบบที่มีอยู่แล้วได้ เช่น Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, HubSpot เป็นต้น เพื่อประเมินว่าค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่แปลงเป็นการขายจะเป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนี้การผสานรวมด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การเงิน การค้า และการจัดการเหตุการณ์เข้าด้วยกันจะช่วยเสริมการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันหลากหลายที่นักการตลาดใช่อยู่ประจำ มากกว่านั้นแพลตฟอร์ม Zoho Marketing Plus ยังสามารถผสานรวมเข้ากับ Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics, คอนโซลของ Google Search, YouTube, Survey Monkey โดย Zoho Books ยังทำงานร่วมกับ QuickBooks, Xero, Stripe รวมทั้ง Zoho Commerce ก็ทำงานได้กับ WooCommerce และ Shopify พร้อมด้วย Zoho Backstage ที่ทำงานได้กับ Eventbrite ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้ชุดการทำงานแบบผสานรวมได้ที่ Zoho Marketplace ในหมวดแคมเปญ (Campaigns) และระบบวิเคราะห์ (Analytics) ในแพลตฟอร์มดังกล่าว

การวัดผลอันแม่นยำแบบเรียลไทม์: การรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จะมอบความอัจฉริยะด้านธุรกิจซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดและผู้นำสามารถกำหนด ROI ทางการตลาดได้อย่างที่แท้จริง การผสานรวมยังช่วยให้มองเห็นผลกระทบต่อลูกค้า ROI และคาดการณ์การเติบโตของรายได้ได้แม่นยำกว่าเดิม

คุณ Sundeep MV ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Techademy กล่าวว่า "สำหรับโซลูชันการตลาดแบบเดิมที่เคยใช้นั้น เราต้องเสียเวลาและใช้งบประมาณจำนวนมากในการปรับเปลี่ยนและเพิ่มการสนับสนุนด้านวิศวกรรมเพียงเพื่อมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า ซึ่งก็ไม่ได้ให้หรือสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อเรามากเท่าใดนัก แต่เมื่อเรานำ Marketing Platform ของ Zoho มาใช้ร่วมกับ Zoho CRM ตอนนี้เราจึงมีโซลูชันการขายและการตลาดแบบครบวงจรในที่เดียว ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกรายในองค์กรจะได้รับข้อมูลและเครื่องมือเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าได้ โดยทั้งทีม Evangelist ทีมการตลาด ทีมพรีเซลส์ และทีมขายสามารถทำงานร่วมกันภายในแดชบอร์ดเดียวกันบนแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ ซึ่งช่วยรวบรวมเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่เราใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้จริงและขยายธุรกิจให้เติบโต"

แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ประกอบด้วยโซลูชันแบบผสานรวมสารพัดชนิดที่สนับสนุนนักการตลาดดิจิทัลให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานที่ง่ายกว่าเดิม อีกทั้งทำงานร่วมกันที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ใช้สินทรัพย์ต่าง ๆ ร่วมกันได้ และให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน แพลตฟอร์ม Zoho Marketing Plus ได้รวมความสามารถของแอปพลิเคชัน Zoho หลายตัว ได้แก่ Workdrive, Marketing Automation, Campaigns, Brand Studio, Analytics, PageSense, Social, Survey และ Backstage โดยแพลตฟอร์มล่าสุดในกลุ่ม Marketing Plus นี้จะยังคงพัฒนาต่อไปผ่านการผสานรวมเข้ากับเครื่องมือ Zoho ที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น เช่น Cliq ตลอดจนแอปพลิเคชันใหม่ ๆ รวมถึง LandingPage ซึ่งเป็นตัวสร้างเพจแบบไม่ใช้โค้ด (no-code) ที่นักการตลาดสามารถสร้างหน้า Landing Page ของเว็บไซต์ที่มีอัตราการแปลงสูง (high-converting) ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะระดับนักพัฒนา

ราคาและการจัดจำหน่าย
แพลตฟอร์ม Zoho Marketing Plus พร้อมให้คุณใช้งานได้ทันทีในราคาเริ่มต้นเพียง 25 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน โดยต้องจ่ายแบบรายปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.zoho.com/marketingplus/

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zoho

Zoho เคารพและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและไม่มีรูปแบบการหารายได้จากการโฆษณาในส่วนใด ๆ ของธุรกิจ หรือแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับให้โดยไม่คิดมูลค่าก็ตาม ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานมากกว่า 75 ล้านคนรวมถึงบริษัทกว่าหลายแสนแห่งทั่วโลก โดย Zoho เองก็ยังใช้แพลตฟอร์มของ Zoho เองในการดำเนินธุรกิจด้วย ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.zoho.com/privacy-commitment.htmlThe issuer is solely responsible for the content of this announcement.
เกี่ยวกับ Zoho
เกี่ยวกับ Zoho
Zoho Corporation เป็นหนึ่งในบริษัทซอฟท์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการแอปพลิเคชันกว่า 50 แอปพลิเคชันครอบคลุมธุรกิจสำคัญ ๆ เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า บัญชี และการดำเนินงานในสำนักงานรวมถึงชุดเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพและการทำงานร่วมกัน

Zoho เป็นบริษัทเอกชนที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่องและมีพนักงานกว่า 10,000 คน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส และมีสำนักงานใหญ่สาขาต่างประเทศตั้งอยู่ที่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีสำนักงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เม็กซิโก ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

#Zoho
SOURCE:

Zoho

CATEGORY:

Technology

PUBLISHED ON:

06 Jun 2022

Past Press Releases

MORE

Talk to Media OutReach Newswire today

CONTACT US NOW