NTUC LearningHub: Ở Singapore, các lao động có nhiều thiếu hụt về kỹ năng không được ưu tiên đào tạoSINGAPORE – Media OutReach – Ngày 10 tháng 9 năm 2021 – Khi các công ty và người lao động ở Singapore chuyển đổi sang một trạng thái bình thường mới do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì kỹ năng nâng cao vẫn là động lực chính để xây dựng các năng lực mới và tăng trưởng trong tương lai.. Tuy nhiên, theo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, sự không phù hợp về kỹ năng tiếp tục là dạng không phù hợp phổ biến nhất (63%). Điều này là rất cao so với sự không phù hợp về kinh nghiệm (18%), sự không phù hợp về tiền lương (17%) và sự không phù hợp về kỳ vọng (2%). Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng tiết lộ rằng, lao động có các thiếu hụt về kỹ năng không được ưu tiên đào tạo (15%) so với lao động có tiềm năng cao (45%).

Đây là một số phát hiện chính từ một nghiên cứu lao động gần đây về Tương lai của Giáo dục và Đào tạo thường xuyên do Đại hội Công đoàn Quốc gia (National Trades Union Congress – NTUC) của Singapore, phối hợp với NTUC LearningHub (NTUC LHUB) thực hiện. Nghiên cứu đã khảo sát tổng cộng 564 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp như Sản xuất, Thông tin và Truyền thông, Dịch vụ tài chính và Bảo hiểm, Thương mại bán buôn và bán lẻ, Dịch vụ chuyên nghiệp… ở Singapore.

Trong việc tiếp tục nâng cao kỹ năng cho những người lao động có tiềm năng cao, 67% người sử dụng lao động cho rằng, họ cung cấp các chương trình phát triển nhân tài dưới hình thức luân chuyển công việc (65%), cộng tác giữa các bộ phận (60%) và biệt phái đến các phòng, ban hoặc công ty khác (47%). Tuy nhiên, chỉ hơn 1/5 (26%) các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hơn 40% nhân viên của họ là “có tiềm năng cao”. Điều này ngụ ý rằng, một phần đáng kể người lao động bị mất kỹ năng lao động vì họ ít được ưu tiên đào tạo hơn.

Bình luận về kết quả nghiên cứu, ông Patrick Tay, Trợ lý Tổng thư ký của NTUC kiêm Giám đốc Bộ phận Chiến lược của NTUC cho biết: “Tôi rất vui khi NTUC LHUB đã thực hiện nghiên cứu quan trọng này cùng với Bộ phận Chiến lược của NTUC. Bằng cách nâng cao năng lực của toàn bộ lực lượng lao động, các doanh nghiệp có thể tự xây dựng các năng lực mới và duy trì các năng lực hữu ích hiện tại. Tại NTUC, chúng tôi liên tục đổi mới để trợ giúp một cách hiệu quả cho cả công ty và người lao động. Thông qua hệ sinh thái Đào tạo và Việc làm của mình, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ thông qua một bộ tích hợp các giải pháp tùy chỉnh và kịp thời như lập kế hoạch chiến lược, phù hợp công việc, phát triển lãnh đạo và cho phép tài trợ đào tạo và triển khai công nghệ”.

Ông Eugene Wong,, Chủ tịch của NTUC LHUB, phát biểu: “Khi các công ty nâng cao trình độ cho lực lượng lao động hiện có của mình, họ không chỉ nhận ra giá trị kinh doanh, mà còn cải thiện sự gắn bó và giữ chân các nhân viên. Đầu tư vào nhân viên cũng mang lại cho họ sự tự tin để áp dụng các kỹ năng và kiến ​​thức mới đạt được nhằm gia tăng giá trị cho tổ chức. Vì lý do này, tôi thực sự kêu gọi các công ty bỏ qua các ưu tiên đào tạo của họ để giải quyết vấn đề kỹ năng không phù hợp”.

Ông Eugene Wong đề xuất: “Tại NTUC LHUB, chúng tôi nhận thấy rằng, nhiều doanh nghiệp yêu cầu trợ giúp trong việc xác định các thiếu hụt kỹ năng trong lực lượng lao động của họ. Chúng tôi luôn khuyến nghị họ trước hết hãy bắt tay vào lập bản đồ năng lực kỹ năng hoặc bài tập phân tích nhu cầu đào tạo, để họ có thể thu hẹp thiếu hụt về kỹ năng và đầu tư vào các chiến lược nâng cao kỹ năng có mục tiêu sẽ đáp ứng các mục tiêu kinh doanh”.

Thông tin về National Trades Union Congress (Đại hội Công đoàn Quốc gia)

National Trades Union Congress (NTUC) là tổng liên đoàn cấp quốc gia cũng như mạng lưới các hiệp hội nghề nghiệp và đối tác trên tất cả các lĩnh vực tại Singapore. Mục tiêu của NTUC là giúp Singapore duy trì tính cạnh tranh và những người đang làm việc vẫn có thể làm việc suốt đời; để nâng cao vị thế xã hội và phúc lợi của các thành viên và nhân dân lao động; và xây dựng phong trào lao động mạnh mẽ, có trách nhiệm và quan tâm.

Tầm nhìn của NTUC là trở thành một phong trào lao động toàn diện dành cho mọi thành phần, lứa tuổi và quốc tịch. NTUC là trung tâm của Phong trào lao động, bao gồm 58 công đoàn trực thuộc, 5 hiệp hội trực thuộc, 12 doanh nghiệp xã hội, 6 tổ chức liên quan cũng như một hệ sinh thái đang phát triển của U Associates và các đối tác doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết về NTUC, hãy truy cập trang web của NTUC tại www.ntuc.org.sg.

Thông tin về NTUC LearningHub

NTUC LearningHub được thành lập vào năm 2004, với tầm nhìn chuyển đổi khả năng làm việc suốt đời của những người đang làm việc. NTUC LearningHub làm việc với cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân để cung cấp các giải pháp học tập trong các lĩnh vực, như Công nghệ thông tin và Truyền thông, Chăm sóc sức khỏe, Kinh doanh xuất sắc, An toàn tại nơi làm việc & Sức khỏe, An ninh, Nguồn nhân lực và Đào tạo lao động nhập cư (lao động nước ngoài làm việc tại Singapore).

Tính đến nay, NTUC LearningHub đã giúp hơn 25.000 tổ chức và đạt được hơn 2,6 triệu vị trí đào tạo trên hơn 500 khóa học, với hơn 900 giảng viên được chứng nhận. Với tư cách là nhà cung cấp Giải pháp Học tập toàn diện cho các tổ chức, NTUC LearningHubcũng tạo dựng quan hệ đối tác và cung cấp nhiều giải pháp đào tạo từ đầu cuối đến đầu cuối và làm việc không ngừng để cải thiện chất lượng đào tạo và việc cung cấp.

Trong năm 2020, NTUC LearningHub đã tăng tốc bước vào hình thức học trực tuyến, với Lớp học trực tuyến ảo của NTUC LearningHub và thông qua hợp tác với các đối tác tốt nhất, như IBM, DuPont Sustainable Solutions (Giải pháp bền vững của DuPont), GO1 và các khóa học trực tuyến không đồng bộ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ntuclearninghub.com.

#NTUCLearningHub

SOURCE:

CATEGORY:

READ IN:

English, Indonesian

PUBLISHED ON:

10 Sep 2021

Talk to Media OutReach today

CONTACT US NOW