RENOVA เตรียมเข้าร่วมงาน Future Energy Show Philippines 2023โตเกียว, ญี่ปุ่น - Media OutReach - 8 พฤษภาคม 2566 - RENOVA, Inc. (เขตชูโอ โตเกียว, โยสุเกะ คิมินามิ ผู้แทนกรรมการ ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อไปนี้เรียกว่า "RENOVA") มีความยินดีที่จะประกาศว่าในวันจันทร์ที่ 15 และ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 บริษัท RENOVA จะเข้าร่วมงาน The Future Energy Show Philippines 2023 ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์

[รูปภาพประกอบบูธจัดแสดง]
[รูปภาพประกอบบูธจัดแสดง]

RENOVA ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเกาหลีใต้ โดย RENOVA ได้ดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจ พัฒนา และดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม ความร้อนใต้พิภพ พลังน้ำ และอื่น ๆ เมื่อเดือนเมษายน 2566 ทาง RENOVA ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 29 แห่ง และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1.5 กิกะวัตต์ สำนักงานใหญ่ของ RENOVA ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานต่างแดนที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และเวียดนาม วางแผนที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อขยายธุรกิจในแต่ละประเทศภายในภูมิภาค โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับการดำเนินงานให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่นแต่ละแห่งและการเติบโตของตลาดโดยรวม

การเข้าร่วมงาน The Future Energy Show Philippines 2023 จะเป็นการแสดงผลงานครั้งใหญ่ครั้งแรกของ RENOVA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทวางแผนที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการทำงานระยะยาวและห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น RENOVA มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคผ่านความสามารถทางเทคโนโลยีและการเงินที่สั่งสมมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนและการลดคาร์บอนทั่วทั้งภูมิภาค

[รายละเอียดการจัดแสดงสินค้า]
ชื่องาน
The Future Energy Show Philippines 2023
วันที่
15 พฤษภาคม (จันทร์) – 16 พฤษภาคม (อังคาร) 2566
วันที่ 1: 08.30–18.00 น.
วันที่ 2: 09.00–18.00 น.
สถานที่
ศูนย์การประชุม SMX Convention Center ถนนซีเชลเลน เมืองปาไซ เมโทรมะนิลา 1300 ฟิลิปปินส์
จำนวนผู้จัดแสดง / ผู้ชม
บริษัทประมาณ 150 แห่ง / ผู้ชมมากกว่า 6,000 คน

[ภาพรวมองค์กรของ RENOVA]
ชื่อบริษัท
RENOVA, Inc.
ตลาดหลักทรัพย์
Prime Market, Tokyo Stock Exchange
วันก่อตั้ง
พฤษภาคม ปี 2543
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้แทนกรรมการ
โยสุเกะ คิมินามิ
ธุรกิจ
การพัฒนา การดำเนินงาน และการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ธุรกิจสีเขียว (GX) และอื่น ๆ
Hashtag: #RENOVA

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
SOURCE:

RENOVA, Inc.

CATEGORY:

Event & Exhibition

PUBLISHED ON:

08 May 2023

Past Press Releases

Talk to Media OutReach Newswire today

CONTACT US NOW