สายการบิน Greater Bay Airlines ร่วมฉลองตรุษจีน ด้วยโปรโมชั่นตั๋ว Companion Fare เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกงฮ่องกง - Media OutReach Newswire - 5 กุมภาพันธ์ 2567 – วันนี้ สายการบิน Greater Bay Airlines (GBA)ขอเสนอโปรโมชั่นตั๋ว Companion Fare สำหรับการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ – ฮ่องกงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567 ผู้ที่ต้องการเดินทางสามารถซื้อตั๋วแบบไปกลับระหว่างกรุงเทพและฮ่องกงสำหรับผู้โดยสารตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้ในราคาเพียงคนละ 2,100 บาท (ไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมน้ำมัน)

สายการบิน Greater Bay Airlines ร่วมฉลองตรุษจีน ด้วยโปรโมชั่นตั๋ว Companion Fare เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง

สำหรับการบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และฮ่องกงได้มีการเพิ่มความถี่ขึ้นเป็นสองเที่ยวต่อวันเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น พร้อมมอบทางเลือกและความสะดวกสบายที่มากกว่าให้กับผู้เดินทาง โดยตารางเที่ยวบินมีดังนี้

หมายเลขเที่ยวบิน
ต้นทาง
ปลายทาง
เวลาออก/ถึง
กำหนดเที่ยวบินต่อสัปดาห์
HB282


กรุงเทพฯ
ฮ่องกง
1135/1530
ทุกวัน
HB284


1800/2200
HB281
ฮ่องกง
กรุงเทพฯ
0830/1030
ทุกวัน
HB283
1500/1700


โปรโมชั่นพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปฮ่องกงระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้:

2-12 กุมภาพันธ์ 2567, 19 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2567, 9-11 เมษายน 2567, 15 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 และ 7 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567 โดยตั๋วโดยสารดังกล่าวจะต้องใช้กับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยกันอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปและมีระยะเวลาพำนักไม่เกิน 7 วัน

นอกจากนี้ ยังรวมสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนัก 7 กก. และสัมภาระเช็คอินน้ำหนัก 20 กก. สำหรับการเดินทางแต่ละเที่ยว โดยสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

ทั้งนี้โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาและที่นั่งจำนวนจำกัด ลูกค้าสามารถสำรองตั๋วโดยสารนี้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น GBA หรือติดต่อตัวแทนท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

สายการบิน Greater Bay Airlines (GBA) เริ่มให้บริการตั้งแต่กรกฎาคม 2565 โดยให้บริการเที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและกรุงเทพฯ โตเกียว โอซากา ไทเป โซล นครโฮจิมินห์ และมะนิลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถดูได้ที่ www.greaterbay-airlines.com


Hashtag: #GreaterBayAirlines

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
SOURCE:

Greater Bay Airlines Company Limited

CATEGORY:

Aviation

READ IN:

English

PUBLISHED ON:

05 Feb 2024

Past Press Releases

MORE

Talk to Media OutReach Newswire today

CONTACT US NOW