4 ใน 5 ของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกเคยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ – ผลสำรวจโดย เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เปิดตัวกิจกรรม Simply Recycle Challenge ในเอเชียแปซิฟิก หวังกระตุ้นให้เกิดการลงมือเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - Media OutReach - 28 มิถุนายน 2565 - วันนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทด้านโภชนาการชั้นนำของโลก ได้เผยผลจากการสำรวจความยั่งยืนทางโภชนาการในเอเชียแปซิฟิกซึ่งพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ (4 ใน 5) ในเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (79%) และตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ (78%)

Thai-APAC-Nutrition.jpg

การสำรวจความยั่งยืนทางโภชนาการในเอเชียแปซิฟิกปี 2565 โดย เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนเมษายน 2565 ได้สำรวจประชากร 5,500 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 75 ปี ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ผลสำรวจได้ไขความกระจ่างเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคต่อเรื่องโภชนาการที่มีความยั่งยืน การปฏิบัติด้านโภชนาการที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะลงมือทำ และการให้ความสำคัญของความพยายามรักษาความยั่งยืนในบริษัททางโภชนาการ

ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามที่มองว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ สิ่งที่พวกเขาพิจารณาเป็นอันดับแรก ๆ คือ "ปริมาณขยะที่ถูกสร้างขึ้น" (65%) และ "ปริมาณ/วัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ใช้" (62%) เมื่อพวกเขาตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์โภชนาการนั้นหรือไม่ นอกจากนี้ 3 ใน 4 (76%) ของผู้ตอบแบบสอบถามยังรู้สึกว่าการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้มีผลต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนาการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งในฟิลิปปินส์ (93%) และไทย (89%) มีความรู้สึกต่อเรื่องนี้มากที่สุด

ผลสำรวจยังเผยว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกเกือบ 80% ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่ากับตัวเลือกด้านโภชนาการที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อแบ่งตามประชากรกลุ่ม Gen Z/มิลเลนเนียล (80%) มีแนวโน้มที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่ากับผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกด้านโภชนาการที่มีความยั่งยืนเมื่อเทียบกับกลุ่ม Gen X/บูมเมอร์ (76%) เมื่อถามว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายเพิ่มเท่าไร 70% ตอบว่าระหว่าง 1% และ 10% ขณะที่อีก 18% ยินดีที่จะจ่ายมากกว่าระหว่าง 11% ถึงสูงสุด 15%

สตีเฟน คอนชี รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจีน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเราทั้งหมด ซึ่งกระตุ้นผู้บริโภคทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกให้หันมามองเห็นความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโภชนาการ พวกเราตระหนักถึงความเร่งด่วนด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนี้และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำในส่วนของเราในการช่วยปกป้องโลกเพื่ออนาคต เช่น การใช้โปรตีนและส่วนผสมที่ทำจากพืชมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา การลดการใช้พลาสติกและปริมาณบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มความพยายามด้านการรีไซเคิลผ่านกิจกรรม Simply Recycle Challenge ในเอเชียแปซิฟิก"

"กิจกรรม Simply Recycle Challenge เป็นโครงการริเริ่มใหม่ที่ให้ผู้จัดจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกันนำกระป๋องผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่ใช้แล้วของพวกเขา มารีไซเคิล โครงการนี้ริเริ่มขึ้นมาเพื่อถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกของเราในสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้มากกว่า 50 ล้านครั้งภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น" คอนชี กล่าวเสริม

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการเลือกโภชนาการที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

จากผลสำรวจ เกือบ 9 ใน 10 (88%) ของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเลือกโภชนาการที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า สิ่งที่พวกเขาวางแผนว่าจะทำเป็นลำดับแรก ๆ มีดังนี้

  • เลือกผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยที่สุดหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (67%)
  • ลดปริมาณขยะที่เกิดจากทางเลือกโภชนาการส่วนบุคคล (66%)
  • เลือกผลิตภัณฑ์โภชนากรที่ปลูก จัดหา และผลิตมาด้วยวิธีที่ยั่งยืน (53%)
  • เลือกผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ผลิตโดยบริษัทที่มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน (53%)
  • บริโภคอาหารจากพืชมากขึ้นแทนการบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์ (42%)

ความต้องการที่มากขึ้นต่อทางเลือกโภชนาการจากพืช

ผลสำรวจยังพบว่า 7 ใน 10 (68%) ของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกรู้สึกว่าการที่บริษัทด้านโภชนาการมีทางเลือกผลิตภัณฑ์จากพืชถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่เพียงเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มบริโภคอาหารจากพืชมากขึ้นในช่วง 12 ปีข้างหน้า 70% กล่าวว่าพวกเขาต้องการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น ขณะที่ 64% เชื่อว่าทางเลือกอาหารจากพืชถือเป็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า

หน่วยงานรัฐ องค์กร ผู้บริโภค ต่างมีบทบาทเท่า ๆ กันในการสร้างโภชนาการที่มีความยั่งยืน

ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกมีความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการทำให้ตัวเลือกด้านโภชนาการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น โดย 35% กล่าวว่าองค์กรต่าง ๆ เช่น บริษัทด้านโภชนาการ มีบทบาทสำคัญที่สุด ขณะที่ 34% เลือกให้ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญ และอีก 31% เลือกรัฐบาล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทุกภาคส่วนต่างมีความสำคัญเกือบเท่า ๆ กัน ในการมีลงมือทำเพื่อเป้าหมายทางโภชนาการที่ยั่งยืน

สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือ 9 ใน 10 (90%) ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าโครงการรีไซเคิลของบริษัทโภชนาการมีส่วนในการส่งเสริมให้พวกเขาสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนของบริษัทนั้น ๆ แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น จัดกิจกรรม Simply Recycle Challenge ในเอเชียแปซิฟิก

เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่มากขึ้นของผู้บริโภคต่อทางเลือกโภชนาการที่มีความยั่งยืน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ได้เปิดตัวกิจกรรม Simply Recycle Challenge ในเอเชียแปซิฟิกไปเมื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2565 หรือ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Go Green ในเอเชียแปซิฟิกของบริษัทที่จัดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เพื่อรณรงค์ให้ผู้จัดจำหน่ายของ เฮอาร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และเจ้าของชมรมสุขภาพ หรือ Nutrition Clubs ทั่วทั้งภูมิภาคนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกของผลิตภัณฑ์ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มารีไซเคิล โครงการรีไซเคิลนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลในตลาดเอเชียแปซิฟิก แต่ยังจะมีส่วนในการแสดงความพยายามด้านการฟื้นฟูป่าทั่วโลกด้วย สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกของผลิตภัณฑ์ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นทุก 25 ชิ้นที่ถูกนำมารีไซเคิล จะมีการปลูกต้นไม้ขึ้นใหม่ผ่านความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่าง One Tree Planted อีกด้วย

โครงการรีไซเคิลนี้เป็นอีกหนึ่งของความพยายามในปัจจุบันของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่จะขจัดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ในรายงานความรับผิดชอบทั่วโลก: โภชนาการเพื่อมนุษย์และโลกของบริษัทที่เผยแพร่ไปเมื่อปีที่แล้ว มีการพูดถึงเป้าหมายของบริษัทที่จะลดการใช้พลาสติกและการใช้วัสดุรีไซเคิล เช่น PCR (post-consumer resin) มากขึ้นในกระป๋องประเภท Formula 1 ขณะที่ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์โดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ์โภชนาการของบริษัททั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามด้านความยั่งยืนทั่วโลกของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น โปรดดูที่ www.IAmHerbalifeNutrition.com/global-responsibility/

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
เกี่ยวกับ เฮาร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น
เกี่ยวกับ เฮาร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (NYSE: HLF) เป็นบริษัทโภชนาการระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ยอดเยี่ยมและเป็นธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่าให้โอกาสสำหรับผู้จัดจำหน่ายอิสระตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจำหน่ายในกว่า 95 ประเทศ โดยผู้จัดจำหน่ายที่เป็นผู้ประกอบการ จะถูกฝึกสอนแบบตัวต่อตัวและสนับสนุนชุมชนที่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้ายอมรับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระตือรือร้นมากขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ในการขจัดความหิวโหยให้แก่ผู้คนและชุมชนทั่วโลก พร้อมให้คำมั่นว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้มากกว่า 50 ล้านครั้งภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

SOURCE:

Herbalife Nutrition

CATEGORY:

Environment (ESG) : Sustainability

PUBLISHED ON:

28 Jun 2022

Past Press Releases

MORE

Talk to Media OutReach today

CONTACT US NOW