VIT NAM - Media OutReach - 19 tháng Chín 2018 - Th trường tin k thut s đang tri qua giai đon thoái trào vi biến đng ln v giá ca Bitcoin và Etherum. Trong tình hình này, ngày càng có nhiu nhà đu tư chuyn hướng sang cơ chế Giao dch-Khai thác (Trade-to-Mine (ToM)) - bng cách giao dch trên sàn; nhà đu tư s nhn được token ca sàn, t đó thu được li tc hàng ngày nếu nm gi token trong mt khong thi gian nht đnh. Sàn giao dch ABCC Exchange, sáng lp bi cu thành viên Ngh vin Singapore Calvin Cheng, nhn được s chú ý ln nh đi theo cơ chế ToM. 

 

Ra mt vào tháng Tư sau gn sáu tháng phát trin, ABCC đã nhanh chóng ln mnh thành mt sàn giao dch tm c thế gii, trong Top 10 sàn toàn cu. Hin ti, có hơn 100 cp giao dch và hàng chc đng coin ph biến cho người dùng la chn. Vi mô hình ToM, người khai thác (miners) s nhn được AT t l theo phí giao dch đã thanh toán. Còn gì na? Nếu nm gi AT trong mt thi gian nht đnh, miners cũng s nhn được 80% phí giao dch mà sàn thu được hàng ngày. Ly cm hng t cơ thế khai thác Bitcoin, ToM trên sàn ABCC va hiu qu trong vic ngăn nga st giá, va cho AT tim năng tăng trưởng dài hn.

 

Vào cui tháng Tám, ng dng ABCC đã có mt trên Google Play. Sau gn mt tháng, ng dng đã nhn được hơn 1300 bình lun tích cc. Tôi đã th ng dng ABCC, đánh giá ca tôi: giao din đp, thiết kế gn gàng, cho tri nghim người dùng tuyt ho; thông tin th trường chi tiết trong thi gian thc được hin th rõ ràng và tc thi, giúp người dùng có hiu biết sâu sc v th trường; giao dch trôi chy và nhanh chóng, lnh th trường được khp gn như ngay lp tc; rút tin cũng hiu qu, trung bình xác nhn được hoàn tt ch trong mt phút. Ví d c th: Tôi giao dch vi tng khi lượng 5000 USDT và nhn được 7AT ngày hôm sau. Sau khi nm gi AT trong 7 ngày, tôi bt đu nhn được thưởng AT. Ghi chú là giá ca AT được gi n đnh mc 0.8USDT.

 

T khía cnh trên, ABCC là mt la chn đu tư tt.

Talk to Media OutReach today

Let Media OutReach help you achieve your communication goals. Send an email to info@media-outreach.com or click below. You will receive a response within 24 hours.

Contact us now