SOURCE: Aon Hewitt
30th November 2016

เทรนด์ค่าตอบแทนและสวัสดิการในประเทศไทย ประจำปี 2559 อัตราการลาออกเพิ่มสูงขึ้นตามหน้าที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

 • พนักงานระดับผู้บริหาระดับต้นและหัวหน้างานมีอัตราการลาออกสูงสุด อยู่ที่ 14%
 • อัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 4.7% -- 6% ตามแต่กลุ่มอุตสาหกรรม
 • ผลการปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาปรับเงินเดือน โดยค่าเฉลี่ยการจ่ายโบนัสในปี 2016 คือ 2.6 เดือน ซึ่งมากกว่าปี 2015 ประมาณ 4.5%

 

กรุงเทพฯMedia OutReach - 30 พฤศจิกายน 2559 - ผลการปฏิบัติงานยังคงเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเรื่องเงินเดือน เป็นข้อสรุปหลักจากการสำรวจ Total Compensation Measurement (TCM) Study and Benefit Survey 2016 โดย เอออน ฮิววิท บริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ให้บริการและคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรวม ภายใต้แบรนด์ เอออน (Aon plc.)คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน พาร์ทเนอร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกา และกรรมการผู้จัดการประเทศไทย ขึ้นเป็นวิทยากรในงานสัมมนาผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการในประเทศไทย ประจำปี 2559 ที่กรุงเทพมหานคร

 

ผลลัพธ์ทีน่าสนใจจากการสำรวจอีกหนึ่งประเด็นคือพนักงานในระดับผู้บริหารระดับต้นและหัวหน้างานมีอัตราการลาออกสูงสุดเมื่อเทียบกับระดับงานอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความกดดันที่มีมากขึ้นตามหน้าที่รับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการทีม

 

ในขณะเดียวกัน ตัวเลขเฉลี่ยการจ่ายโบนัสสำหรับระดับพนักงานระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางอยู่ที่ประมาณ 18% ของเงินเดือน ซึ่งคิดเป็น 3.6 เดือนโดยประมาณ โดยตัวเลขดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกันสำหรับพนักงานแต่ละคน ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ ซึ่งยิ่งเป็นความท้าทายหลักของหัวหน้างานและผู้บริหารระดับต้นที่เพิ่งมารับภาระงานที่หนักขึ้นกว่าเดิม

 

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน หุ้นส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "อัตราการลาออกในระดับผู้บริหารทีมแบบนี้เป็นสัญญาณเอนให้นายจ้างปรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เน้นการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร (retention) มากขึ้น และสิ่งสำคัญยิ่งไปกว่าการเน้น pay-for-performance คือทำอย่างไร องค์กรจึงจะสามารถเตรียมพร้อมพนักงานกลุ่มนี้เพื่อให้สามารถรับมือกับบทบาทในเชิงบริหารทีมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสาเหตุการลาออกอยู่ที่ตำแหน่งงานที่อื่นน่าสนใจกว่าและโอกาสการเติบโตมีจำกัด การให้ความสำคัญกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างผู้นำจากภายใน และสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม"

 

ข้อค้นพบอื่น ๆ จากการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการในประเทศไทย ประจำปี 2559 ได้แก่:

 

 • ค่าเฉลี่ยโบนัสอยู่ที่ 22% ของฐานเงินเดือน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากปี 2015
 • ธุรกิจการค้าปลีกและธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์มีอัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 6% ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอัตราการขึ้นเงินเดือนที่น้อยที่สุดที่ 4.7% เท่านั้น
 • อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผัน (Variable Pay) อยู่ที่ 15% ในระดับสนับสนุน (Support Level) 18% ในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร และ 20% ในระดับผู้บริหารระดับสูง
 • 72.2% ของบริษัทที่ทำการสำรวจให้รางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และ 38.9% มีการให้รางวัลพิเศษเพื่อเป็นวิธีในการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร
 • 43% ของบริษัทมีโปรแกรมการบริหารการเงิน (Financial Wellness) ในรูปของสวัสดิการสำหรับพนักงานในทุกระดับ
 • งบประมาณรวมของสวัสดิการคิดเป็น 11% ของงบเงินเดือนทั้งหมด โดยค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (medical outpatient) เป็นงบก้อนใหญ่ที่สุด

 

โครงการการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการของเอออน ฮิววิท ครอบคลุมข้อมูลด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการใน 180 ประเทศ กว่า 715 ตำแหน่งงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ในประเทศไทยมีการทำการสำรวจเป็นประจำทุกปี ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม โดยในปี 2559 นี้ มีองค์กรเข้าร่วมสำรวจทั้งหมด 174 องค์กรจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 

เกี่ยวกับเอออน

เอออน (NYSE:AON) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ให้บริการและคำปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง โบรกเกอร์ประกันภัย และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงธุรกิจการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (outsourcing) ด้วยพนักงานกว่า 72,000 คนทั่วโลก จึงทำให้เอออนมีศักยภาพในการให้คำปรึกษาและส่งมอบผลงานคุณภาพให้กับลูกค้าทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ ผ่านนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงและฐานข้อมูลและงานวิจัยชั้นนำในด้านบุคคลากร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการให้บริการของเอออน ฮิววิท สามารถเข้าชมได้ที่ http://aon.com/ และ https://apac.aonhewitt.com 

 
Gallery

 • คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน พาร์ทเนอร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกา และกรรมการผู้จัดการประเทศไทย ขึ้นเป็นวิทยากรในงานสัมมนาผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการในประเทศไทย ประจำปี 2559 ที่กรุงเทพมหานคร

   

Highlighted Links
Related News