กรุงเทพฯ, ประเทศไทย - Media OutReach - 3 ตุลาคม 2562 - ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยที่มีผลงานโดดเด่นทั้งหมด 20 ราย ได้รับเชิดชูเกียรติในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2019 หรือ APEA 2019 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อไม่นานมานี้


การจัดงานมอบรางวัล APEA โดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์การนอกภาครัฐชั้นนำที่ทำงานด้านความเป็นผู้ประกอบการในเอเชีย เป็นการมอบรางวัลในระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด ในแต่ละปีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกว่า 3,000 ราย และมีเพียงหนึ่งในสิบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับรางวัลจากตลาดทั้งหมด 14 แห่ง การจัดงานภายใต้แนวคิด 'Promoting Inclusive Economic Development Through Sustainable Entrepreneurship' ในปีนี้ ผู้ที่มาร่วมงานจะต้องได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งมีผู้นำและผู้ทรงเกียรติจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานกว่า 300 คน


Latex Systems ได้รับการจัดให้อยู่อันดับหนึ่งในบรรดาผู้รับรางวัลในหมวด Corporate Excellence


เกี่ยวกับ Latex Systems


Latex Systems ("LS") ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและกระจายสินค้าประเภทที่นอน หมอน และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติ 100%


ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็นสองประเภท คือ ธุรกิจสินค้าที่ไม่ตราแบรนด์สินค้า (non-branded businesses) และ ธุรกิจสินค้าที่ตราแบรนด์สินค้า (branded businesses) สำหรับธุรกิจสินค้าที่ไม่ตราแบรนด์สินค้า ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ OEM, B2B และ B2G บริษัทให้บริการผลิตสินค้าสำหรับผู้ค้าส่ง ผู้ดำเนินธุรกิจผ้าปูที่นอน ห้างสรรพสินค้า และร้านเฟอร์นิเจอร์จากประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เกาหลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ขณะที่ธุรกิจสินค้าที่ตราแบรนด์สินค้า บริษัทพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจประเภท B2B และ B2C รวมถึงสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ผ่านตัวแทนจำหน่าย งานนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า


LS มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องนอนที่ผลิตจากยางธรรมชาติ 100% ในระดับนานาชาติ บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ผ่านการพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพของสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเสิรมความแข็งแกร่งและยกระดับด้านความรู้และความสามารถของพนักงาน


สินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านรางวัลต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับ ได้แก่รางวัล ECO จาก ECO INSTITUT GmbH ซึ่งทำการทดสอบเพื่อประเมินปริมาณเนื้อยางเทียบกับยางสังเคราะห์และสารเติมเต็ม และสารที่เป็นอันตราย รางวัล Thailand Trust Mark สัญลักษณ์ของความเป็นเลิศและคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งมอบให้โดยกรมส่งเสริมการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย รวมถึงผ่านมาตรฐาน Thailand Industrial Standard ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้านกระบวนการผลิต การทดสอบและความปลอดภัยของสินค้า


ปัจจุบัน LS มีโรงงานสองแห่งและคลังสินค้าสามแห่ง โดยโรงงานที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราดเป็นสถานที่ผลิตที่นอน หมอน และเบาะจากยาง ในปี 2561 บริษัทผลิตที่นอนไปกว่า 68,640 ชิ้น และหมอนและเบาะนั่งรวมกันราว 2,071,000 ชิ้น และโรงงานอีกแห่งซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยองเป็นสถานที่ผลิตหมอนยาง โดยโรงงานดังกล่าวถูกซื้อเมื่อเดือนกันยายน ปี 2561 และจากข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทมีพนักงานกว่า 515 คน


วัฒนธรรมองค์กร


LS พร้อมพนักงานกว่า 450 คน มีภารกิจหลักในการดำเนินธุรกิจตามกรอบจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา LS ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และค่อย ๆ ปลูกฝังการตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ในกลุ่มพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล กิจกรรม CSR ของบริษัทที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ ประกอบด้วยการสนับสนุนกิจกรรม Good Deeds Activity ที่จัดขึ้นครั้งแรก ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล การบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุในตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง การเข้าร่วมโครงการ "Happy Community with Zero Waste" และการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนกลาโหมอุทิศ.


Talk to Media OutReach today

Let Media OutReach help you achieve your communication goals. Send an email to info@media-outreach.com or click below. You will receive a response within 24 hours.

Contact us now