Media OutReach的新闻发布服务拥有亚洲最全面的记者和媒体资料库

更多

Media OutReach专注多国家媒体监测, 监测对象包括平面, 网络及广播媒体

更多

Media OutReach提供即时媒体情报及全天候图表报告下载


更多

“Media OutReach 应用跨亚太区综合性记者资料库,直接向当地记者发布新闻稿”
How Hwee Yin, 新加坡PR公关公司顾问

“Media OutReach 提供的客定制化监测服务,让我们快速便捷地追踪丶管理和编制报告”
Jasmine Yap, CitigateDeweRogerson常务董事

“Media OutReach提供即时更新服务,让我们能跟踪和评估活动成效。”
Jean Ow-Yeong, TripAdvisor 亚太媒体关系部

Latest Press Releases

 

Avnet Singapore Meraih Penghargaan 2017 Best Distributor Xilinx Dedicated FAE Award untuk Xilinx Kawasan Taiwan dan ASEAN
Sep 22, 2017 10:00 HKT
Avnet Singapore คว้ารางวัล 2017 Best Distributor Xilinx Dedicated FAE Award จาก Xilinx Channel ในไต้หวันและภูมิภาคอาเซียน
Sep 22, 2017 10:00 HKT
Avnet Singapore Đoạt Giải Thưởng Xilinx 2017 Cho Nhà Phân Phối Đồng Thời Là FAE Chuyên Biệt Tốt Nhất Đối Với Kênh Xilinx Đài Loan Và Khu Vực ASEAN
Sep 22, 2017 10:00 HKT
安富利新加坡榮膺Xilinx臺灣和東盟地區最佳分銷商DFAE獎
Sep 22, 2017 10:00 HKT
Artesyn, 열차 제어 및 철도 철도 신호 전달용 ControlSafe(TM) Compact Carborne Platform 출시
Sep 22, 2017 09:00 HKT
アーティセン、列車制御および鉄道信号用のControlSafe(TM) Compact Carborne Platformを発表
Sep 22, 2017 09:00 HKT
雅特生科技推出適用於列車控制系統和訊號系統的ControlSafe™ 小型車載系統平台
Sep 22, 2017 09:00 HKT
雅特生科技推出适用于列车控制系统和信号系统的ControlSafe™ 小型车载系统平台
Sep 22, 2017 09:00 HKT

信任Media OutReach的客户

客户评价